ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Υποχρεωτική Υποβολή σε τεστ Ταχείας Ανίχνευσης (Rapid Test) αντιγόνου του Κορωνοϊού Covid-19

Στο πλαίσιο πρόληψης για την αποφυγή διάδοσης της νόσου Covid-19, οι υπόχρεοι για κατάταξη με την 2024 Γ΄ ΕΣΣΟ (Μάιος 2024), καθώς και όσοι υποχρεούνται για κατάταξη εκτός ΕΣΣΟ μέχρι και την 30-06-2024, υποβάλλονται υποχρεωτικά σε τεστ ταχείας ανίχνευσης (Rapid Test) αντιγόνου του κορωνοϊού Covid-19 εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν από την ημερομηνία κατάταξής τους [Άρθρο 3 Ν.4790/2021 (Α’ 48) και άρθρο 50 Ν.5102/2024 (Α’ 55)].

Ηλεκτρονική Υπηρεσία Παραλαβής - Εκτύπωσης Σημειωμάτων Κατάταξης

Οι στρατεύσιμοι που υποχρεούνται για κατάταξη με την 2021 Γ’ ΕΣΣΟ (Μαϊ 2021) και εφεξής θα παραλαμβάνουν – εκτυπώνουν το Σημείωμα Κατάταξης αποκλειστικά και μόνο μέσω του δικτυακού τόπου wwww.stratologia.gr επιλέγοντας το μενού «ΕΙΣΟΔΟΣ» μέσω του οποίου πραγματοποιείται αυθεντικοποίηση με χρήση κωδικών «taxisnet». Συγκεκριμένα μετά την αυθεντικοποίηση, θα πρέπει να επιλέξουν το μενού «ΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΟΥ» και να το εκτυπώσουν. (Επισημαίνεται ότι Σημειώματα Κατάταξης δεν θα αποστέλλονται πλέον μέσω των Αστυνομικών Αρχών).

Ενημέρωση Υπόχρεων σε Στράτευση για Μέτρα Γ.Γ.Π.Π. για την Αποφυγή Διάδοσης της Νόσου COVID-19

Αγαπητέ στρατεύσιμε,

Στο πλαίσιο πρόληψης για την αποφυγή διάδοσης της νόσου covid-19, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας θέλει πριν την κατάταξη σου να σου επιστήσει την προσοχή για την λήψη των απαραίτητων μέτρων προστασίας, την αποφυγή επαφής με άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, αλλά κυρίως την αποφυγή συμμετοχής σε εκδηλώσεις συνωστισμού και συγχρωτισμού τις τελευταίες ημέρες πριν την κατάταξη. Αν πριν την ημερομηνία κατάταξης σου παρουσιάσεις συμπτώματα όπως πυρετό, βήχα ή δυσκολία στην αναπνοή, επικοινώνησε αμέσως με το γιατρό σου ή τον ΕΟΔΥ στο τηλ. 2105212054. Στην περίπτωση που νοσεί άτομο του στενού οικογενειακού σου κύκλου, ενημέρωσε εγκαίρως την υγειονομική υπηρεσία της μονάδας κατάταξης σου. Ενημερώσου για τις οδηγίες προστασίας στο site της Γενική Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας:

 www.civilprotection.gr/el/koronoios-covid-19-hrisimes-odigies

Καλη Θητεία!

Μάθε που θα καταταγείς με ένα κλικ

Η Δνση Στρατολογικού του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΔΣΛ/ΓΕΣ),σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1, 9 έως 12 και 31 του Ν.3421/2005 «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 302/13 Δεκ 2005), καλεί για κατάταξη στο Στρατό Ξηράς τους στρατευσίμους της 2024 Δ΄ ΕΣΣΟ (Ιούλιος 2024).
 

Κάνε κλικ εδώ για να μάθεις που θα καταταγείς.

Ενημέρωση Οπλιτών Έρευνας Πληροφορικής

Πριν την κατάταξη

Κατά την υποβολή αίτησης διακοπής της αναβολής στράτευσης πρέπει να κατατίθεται οπωσδήποτε ο τυχόν αποκτηθείς τίτλος σπουδών για να καταχωρείται στην ατομική στρατολογική μερίδα σας.

Επίλεξε το Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων

Διαδικασία εξέτασης στρατευσίμων - νεοσυλλέκτων πασχόντων από χρόνια νοσήματα

   Οι υπόχρεοι προς κατάταξη, που πάσχουν από χρόνια νοσήματα και παρακολουθούνται για τουλάχιστον έξι (6) μήνες, έχουν τη δυνατότητα:

    α. Να εξετάζονται στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία του Στρατού Ξηράς, με ραντεβού στα αντίστοιχα με την πάθησή τους εξωτερικά ιατρεία, για τη λήψη ιατρικής γνωμάτευσης, πριν την κατάταξή τους. Κατά την προσέλευσή τους στα εξωτερικά ιατρεία των Στρατιωτικών Νοσοκομείων να επιδεικνύουν το σημείωμα κατάταξής τους και να προσκομίζουν τον πλήρη ιατρικό φάκελο της πάθησής τους. Εν συνεχεία θα τους επιδίδεται ιατρική γνωμάτευση από το στρατιωτικό ιατρό του Στρατιωτικού Νοσοκομείου, την οποία θα προσκομίζουν στο ΣΥΠΟ, προκειμένου να εξεταστούν από τις Υγειονομικές Επιτροπές και τα Ειδικά Στρατολογικά Συμβούλια.

      β. Εφόσον δεν επιθυμούν ή δεν δύνανται να εξεταστούν σε Στρατιωτικά Νοσοκομεία, να προσκομίζουν ιατρική γνωμάτευση της πάθησής τους από τους θεράποντες ιατρούς κρατικών και μόνο νοσοκομείων. Η γνωμάτευση αυτή πρέπει να αναφέρει ρητά ότι ο θεράπων ιατρός παρακολουθεί συστηματικά τον εν λόγω ασθενή για διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών και τηρεί πλήρη ιατρικό φάκελο της πάθησής του. Στην περίπτωση αυτή οι υπόχρεοι προς κατάταξη να προσκομίζουν την ως άνω γνωμάτευση στην ιατρική υπηρεσία του ΣΥΠΟ.

Ενημέρωση για Μισθοδοσία Οπλιτών Θητείας

Η μισθοδοσία των υπηρετούντων οπλιτών θητείας διενεργείται μέσω τραπεζικού τους λογαριασμού. Για την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών, είναι απαραίτητη η προσκόμιση από κάθε οπλίτη κατά την ημερομηνία κατάταξης:
α. Σχετικού εγγράφου πιστοποίησης αριθμού τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) πιστωτικών ιδρυμάτων εσωτερικού, στον οποίο να συμπεριλαμβάνεται ο ίδιος ως δικαιούχος.
β. Αποδεικτικού Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).
γ. Αποδεικτικού Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).

Ενημέρωση για Μισθοδοσία Υποψηφίων Οπλιτών ΕΛΔΥΚ

 1. Η μισθοδοσία των υπηρετούντων οπλιτών θητείας στην ΕΛΔΥΚ διενεργείται μέσω τραπεζικού λογαριασμού αποκλειστικά από ανάδοχο Τράπεζα (EUROBANK A.E.), η οποία προέκυψε από δημόσια διαγωνιστική διαδικασία.

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός του Χρόνου Στρατεύσιμης Στρατιωτικής Υποχρέωσης Οπλιτών και Εφέδρων Αξιωματικών

Με έναρξη εφαρμογής από την 2021 Γ’ ΕΣΣΟ για το Στρατό Ξηράς, καθορίζεται θητεία 12μηνης διάρκειας για τους οπλίτες πλήρους στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης και 17μηνης διάρκειας για τους Δόκιμους Έφεδρους Αξιωματικούς, Επίκουρους Σημαιοφόρους και Έφεδρους Ανθυποσμηναγούς, πλην των περιπτώσεων που καθορίζονται στα άρθρα 1 και 2 αντίστοιχα της Φ.421.4/1/322490/Σ.1493/26 Φεβ 21/ΚΥΑ «Οριστική απόλυση των οπλιτών και των εφέδρων αξιωματικών από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων» (Β ́ 853).

Ενημέρωση υποψήφιων Οπλιτών για ενδεχόμενη αξιοποίηση στη ΣΠΗΥ

Ανακοινώσεις Τύπου

    Με εγκύκλιο διαταγή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας καλούνται να
καταταγούν στο Στρατό Ξηράς οι στρατεύσιμοι με την 2024 Δ΄ ΕΣΣΟ, από 08 μέχρι
12 Ιουλίου 2024, (ενώ από 08 μέχρι 10 Ιουλίου 2024 θα παρουσιασθούν όσοι
κατά το παρελθόν έτυχαν αναβολής κατάταξης για λόγους υγείας), όπως παρακάτω:

    α. Οι στρατεύσιμοι κλάσης 2026 (έτος γέννησης 2005) που είναι
γραμμένοι ή είναι αδήλωτοι στα μητρώα αρρένων των νομών Αργολίδας, Αρκαδίας,
Άρτας, Αττικής (μόνο των Δήμων αρμοδιότητας της ΣΥ Αθηνών και της ΣΥ
Ανατολικής Αττικής), Αχαΐας, Βοιωτίας, Γρεβενών, Δράμας, Εύβοιας, Ευρυτανίας,
Ηλείας, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης (με επώνυμο που αρχίζει από Μ έως και Ω),
Ιωαννίνων, Καστοριάς, Κιλκίς, Κυκλάδων, Λακωνίας, Λάρισας, Μαγνησίας, Πέλλης,
Πιερίας, Ρεθύμνου, Ροδόπης (μόνο του Δήμου Κομοτηνής), Σάμου, Φωκίδας,
Χαλκιδικής και Χίου.

    β. Οι στρατεύσιμοι των κλάσεων 2001 έως και 2026 (έτη γέννησης 1980
έως και 2005), από όλους τους Νομούς που υπέχουν υποχρέωση στράτευσης και
είναι κατηγοριών πρώτης έως τέταρτης (Ι/1 έως και Ι/4), πλήρους ή μειωμένης
θητείας, ανεξάρτητα αν έχουν τελειώσει ή όχι τη βασική ή ειδική εκπαίδευση και οι λόγοι της υποχρέωσής τους για κατάταξη δημιουργήθηκαν στο διάστημα από 01
Μαρτίου 2024 μέχρι 30 Απριλίου 2024.

    γ. Οι στρατεύσιμοι των κλάσεων της παραγράφου 1β της παρούσας, που
έτυχαν αναβολής κατάταξης για λόγους υγείας και οι λόγοι της υποχρέωσής τους
για κατάταξη δημιουργήθηκαν στο διάστημα από 01 Μαΐου 2024 μέχρι 30 Ιουνίου
2024.

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Φυλλάδιο Οπλίτη Θητείας

Ενημέρωση για Μισθοδοσία Υποψηφίων Οπλιτών ΕΛΔΥΚ

Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες στους παρακάτω συνδέσμους ​

Εγκύκλιος Πρόσκλησης 2024 Δ' ΕΣΣΟ

Σημεία Υποδοχής Οπλιτών

Συχνές Ερωτήσεις

Γραφείο Στήριξης Οπλιτών