ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Πληροφορίες για Στρατολογικά Θέματα

Η Δνση Στρατολογικού του Γενικού Επιτελείου Στρατού Β4(ΔΣΛ)/ΓΕΣ υπάγεται στον Διευθυντη Β´ Κλάδου του Γενικού Επιτελείου Στρατού και ως Διευθυντής τοποθετείται ανώτατος Αξιωματικός του Κοινού Νομικού Σώματος  που φέρει το βαθμό του Ταξιάρχου. Στην Δνση υπηρετεί στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό. Ειδικά οι υπηρετούντες μόνιμοι Αξκοι προέρχονται από το Νομικό Σώμα, που αποτελεί Κοινό Σώμα των Ενόπλων Δυνάμεων και είναι απόφοιτοι της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων .

Ενημερωθείτε για περισσότερα Στρατολογικά θέματα πατώντας εδώ 

Γνωρίζεται ότι για την ταχύτερη και ευχερέστερη ικανοποίηση των αιτημάτων των πολιτών που άπτονται ζητήματα στρατολογικής φύσης παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες απευθείας μέσω της ιστοσελίδας του Νομικού Σώματος «www.stratologia.gr», όπου πραγματοποιείται η αυθεντικοποίησή τους με χρήση κωδικών taxisnet και παρέχονται πληροφορίες που αφορούν στο σύνολο του νομικού πλαισίου της στράτευσης.