ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Εκπαίδευση – Πρόγραμμα

Πρόγραμμα Ωρών Υπηρεσίας και Εκπαίδευσης
Στο κτίριο του Λόχου είναι αναρτημένος ο Πίνακας Ανακοινώσεων. Εκεί βρίσκεται το Πρόγραμμα Ωρών Υπηρεσίας και Εκπαίδευσης, που είναι δεσμευτικό για όλους τους Στρατιώτες. Σ’ αυτόν τον πίνακα καθημερινά τοποθετείται η κατάσταση υπηρεσίας του προσωπικού (σκοποί, θαλαμοφύλακες κ.τ.λ.) καθώς και ανακοινώσεις για τις υπόλοιπες δραστηριότητες. Η καθημερινή παρακολούθηση του πίνακα ανακοινώσεων είναι υποχρέωση κάθε νεοσύλλεκτου. programma_wrwn_yphresias_060913.pdf Εκπαίδευση Στα ΚΕΝ, οι νεοσύλλεκτοι οπλίτες θητείας, εκπαιδεύονται σε βασικά αντικείμενα. Η Αρχική Εκπαίδευση των Ν/Σ οπλιτών, διεξάγεται στα Κέντρα Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων (ΚΕΝ) και είναι κοινή για όλους τους Ν/Σ οπλίτες, ανεξαρτήτως Όπλου – Σώματος. Η διάρκειά της είναι τέσσερις (4) εβδομάδες και περιλαμβάνει τα παρακάτω:
  1. Κατάταξη – Βασική Εκπαίδευση, η οποία διεξάγεται την 1η εβδομάδα εκπαίδευσης.
  2. Εκπαίδευση Μαχητή, η οποία διεξάγεται από τη 2η έως και την 4η εβδομάδα εκπαίδευσης.
Την 5η εβδομάδα, μετά τη επιστροφή των Ν/Σ οπλιτών από την άδεια ορκωμοσίας, η οποία διεξάγεται στα ΚΕΝ την Παρασκευή της 4ης εβδομάδας εκπαίδευσης, πραγματοποιούνται οι μετακινήσεις των οπλιτών από τα ΚΕΝ προς τα ΕΚΕ και τις Μονάδες, για τη συνέχιση της εκπαίδευσής τους στις ειδικότητες και τα ΣΠΕΝ αντίστοιχα. Σκοπός της Εκπαίδευσης των Ν/Σ οπλιτών στα ΚΕΝ είναι:
  1. Η προσαρμογή στη στρατιωτική ζωή.
  2. Η στρατιωτική αγωγή.
  3. Η βελτίωση της φυσικής κατάστασης.
  4. Η απόκτηση των αρχικών απαραίτητων γνώσεων του ατομικού οπλισμού και της ατομικής τακτικής, ώστε να καταστούν μαχητές, ικανοί να επιβιώνουν στο πεδίο της μάχης.