ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Γενικά

Αποστολή Στρατού

Η αποστολή του Στρατού είναι να εξασφαλίζει την άμυνα της χώρας, να υπερασπίζει την εθνική ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Πατρίδας.

Οι Στρατιωτικές Αρετές

1. Η υπεράσπιση της πατρίδας αναλαμβάνεται από τους Έλληνες ή Ελληνίδες, όταν καλούνται από το Νόμο.

2. Οι αρετές του στρατεύσιμου είναι η φιλοπατρία, η ανδρεία, η καρτερία, το στρατιωτικό πνεύμα και κυρίως η πειθαρχία, που αποτελούν τις κύριες ηθικές δυνάμεις του Στρατού.

Σύνθεση Στρατού

Ο Ελληνικός Στρατός αποτελείται από τον Ενεργό Στρατό, την Εθνοφυλακή και την Εφεδρεία.

Αρχαιότητα Μεταξύ ομοιοβάθμων

Μεταξύ ομοιοβάθμων υπαξιωματικών του ίδιου Όπλου ή Σώματος αλλά και διαφόρων κατηγοριών, η σειρά αρχαιότητας, είναι η εξής: Μόνιμοι, Εθελοντές, Μόνιμοι από την εφεδρεία, Κληρωτοί, Κληρωτοί από την εφεδρεία.

Μεταξύ τους, όσοι είναι παλαιοτέρων κλάσεων, είναι αρχαιότεροι από αυτούς που ανήκουν σε νεότερες κλάσεις.

Κανόνες Διοίκησης

1. Υπακοή είναι η χωρίς σχόλια και κρίσεις εκτέλεση των διαταγών ή εντολών του Διοικητή, σε ότι αφορά την εφαρμογή των Νόμων και Κανονισμών για την Εκτέλεση της Υπηρεσίας που πηγάζει από το Στρατιωτικό Ορκο και το Νόμο.

2. Η άσκηση της Διοικήσεως είναι συνεχής. Σε περίπτωση απουσίας του Διοικητή, οποιουδήποτε κλιμακίου, η Διοίκηση ασκείται προσωρινά από τον ανώτερο ή αρχαιότερο από τους υφισταμένους.

Καθήκοντα και Ευθύνες Υφισταμένων

1. Ο υφιστάμενος έχει υποχρέωση να αναφέρει σχετικά με την εκτέλεση των διαταγών που πήρε. Όταν διαπιστώνει ότι δεν μπορεί να εκτελέσει μία διαταγή, αναφέρει σχετικά στον προϊστάμενό του.

2. Ο υφιστάμενος αναφέρει πάντοτε ιεραρχικά, εκτός αν ειδικά διατάχθηκε να αναφέρει απ’ ευθείας σε κάποιον ανώτερο του άμεσα προϊσταμένου του Διοικητή, οπότε κοινοποιεί την αναφορά του στον τελευταίο.

Γενικά Καθήκοντα Στρατιωτικού

Ο στρατιωτικός έχει καθήκον να προετοιμάζεται σωματικά και ηθικά για την εκπλήρωση της αποστολής του στην ειρήνη και στον πόλεμο.

 

Καθήκοντα κατά τη Μάχη

1. Κάθε μαχητής πρέπει να εκπληρώνει με θάρρος, επιμονή, αυτοθυσία και καρτερία, τα καθήκοντα που του αναθέτουν, είτε ως άτομο είτε ως μέλος ομάδος.

2. Ο μαχητής απαγορεύεται να παραδίδεται στον εχθρό, πριν εξαντλήσει όλα τα μέσα μάχης, έχει καθήκον με κάθε τρόπο να αποφύγει την αιχμαλωσία και να δραπετεύσει σε περίπτωση που συλληφθεί αιχμάλωτος, βοηθώντας τους συναιχμαλώτους του να κάνουν το ίδιο.

3. Ο αιχμάλωτος εξακολουθεί να παραμένει στρατιωτικός και δεν δίνει πληροφορίες στον εχθρό, παρά μόνο το ονοματεπώνυμό του, το βαθμό, τον αριθμό μητρώου και την ημερομηνία γεννήσεώς του.

4. Από τους αιχμαλώτους αφαιρείται ο οπλισμός, η εξάρτυση και τα στρατιωτικά έγγραφα, αφήνονται όμως σε αυτούς τα αντικείμενα προσωπικής χρήσεως.

Παράπονα

1. Κάθε στρατεύσιμος δικαιούται να παραπονεθεί, αν θεωρήσει ότι αδικήθηκε από κάποια διαταγή, ενέργεια ή μέτρο προϊσταμένου του σε βάρους του, αφού προηγουμένως υπακούσει και συμμορφωθεί πλήρως.

2. Τα παράπονα υποβάλλονται ιεραρχικά και προφορικά εντός 15 ημερών.