ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Ηθικές Αμοιβές

Με τις ηθικές αμοιβές αναγνωρίζεται η αξία. Οι ηθικές αμοιβές είναι για τη Διοίκηση ένα αποτελεσματικό μέσο, για να εκδηλώνει επίσημα την ικανοποίηση της και να προκαλεί την άμιλλα. Για να διατηρούν την αξία τους οι ηθικές αμοιβές, πρέπει να απονέμονται με μέτρο στους πραγματικά άξιους και χωρίς καθυστέρηση. Οι Ηθικές Αμοιβές Απονέμονται: για ξεχωριστές πράξεις θάρρους και αυτοθυσίας, για υποδειγματική απόδοση στην υπηρεσία, για προσφορά εξαιρετικών υπηρεσιών και για υποδειγματική αφοσίωση στο καθήκον

Για να προκαλούν την άμιλλα οι ηθικές αμοιβές, πρέπει να γίνονται ευρύτατα γνωστές.

Είδη Αμοιβών και Δικαίωμα Απονομής

Η ονομασία Υποδεκανέα και οι τιμητικές άδειες, απονέμονται στους κληρωτούς οπλίτες για εξαιρετική επίδοση στην Υπηρεσία, για το ήθος και την αφοσίωση στο καθήκον και γίνονται από το Διοικητή του άμεσα προϊσταμένου της Μονάδας ή ανεξάρτητης Υπομονάδας ή Κλιμακίου.

Ηθικές Αμοιβές που Απονέμονται με Διαταγή

Οι ηθικές αμοιβές που απονέμονται με διαταγή αυτών που έχουν δικαίωμα γι’ αυτό, είναι οι εξής:

  • Η Προεδρική ευαρέσκεια
  • Ο έπαινος
  • Η εύφημη μνεία
  • Τα συγχαρητήρια
  • Η ονομασία Υποδεκανέα
  • Οι τιμητικές άδειες