ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Πρόσκληση για Στράτευση

Το Σημείωμα Κατάταξης παραλαμβάνεται – εκτυπώνεται αποκλειστικά μέσω του δικτυακού τόπου www.stratologia.gr, επιλέγοντας το μενού «ΕΙΣΟΔΟΣ» μέσω του οποίου πραγματοποιείται αυθεντικοποίηση με χρήση κωδικών taxisnet. Συγκεκριμένα, μετά την αυθεντικοποιήση, θα πρέπει να επιλεγεί το μενού «ΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΟΥ» και να γίνει εκτύπωση. Στο Σημείωμα Κατάταξης αναγράφεται η επιλογή σε Όπλο – Σώμα, η ένδειξη ΥΕΑ – ΟΠΛ, η ημερομηνία παρουσίασης και το Σημείο Υποδοχής Οπλιτών (ΣΥΠΟ). Η μη κατάταξη επιφέρει διοικητικές και ποινικές συνέπειες. Αναλυτικές οδηγίες αναγράφονται στην πίσω όψη του Σημειώματος Κατάταξης, τις οποίες ο στρατεύσιμος οφείλει να διαβάσει προσεχτικά.