ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Χρήσιμες Συμβουλές

Εκτός από τις οδηγίες που ήδη δώσαμε θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σε μερικές ακόμα υποχρεώσεις που έχει ο νεοσύλλεκτος. Ο νέος στρατιώτης πρέπει:

Να είναι άψογος στην εμφάνιση και στη συμπεριφορά του.

Να εκτελεί τα καθήκοντα του σκοπού, της περιπόλου, του θαλαμοφύλακα κ.λ.π. με συνέπεια και ακρίβεια γιατί αυτά έχουν σχέση με την ασφάλεια της Μονάδας και των συναδέλφων του και συνεπώς η παραμέλησή τους τιμωρείται αυστηρότητα. Σε πολλές περιπτώσεις θεωρείται και ποινικό αδίκημα το οποίο συνεπάγεται παραπομπή σε δίκη.

Να μην απουσιάζει ποτέ αδικαιολόγητα ή αυθαίρετα και όταν βρίσκεται σε άδεια να μην παραβιάζει τα χρονικά όρια αλλά να επιστρέφει έγκαιρα στην Μονάδα του. Σε περίπτωση εκτάκτου συμβάντος να ειδοποιεί αμέσως το Φρουραρχείο ή το πλησιέστερο Αστυνομικό Τμήμα. Αν λείψει αδικαιολόγητα από τη Μονάδα του, αρχικά κηρύσσεται σε άγνοια και στη συνέχεια λιποτάκτης με σοβαρές συνέπειες.

Να ανησυχεί για την ασφάλεια του οπλισμού του και άλλων κρίσιμων υλικών που έχει χρεωμένα γιατί σε περίπτωση που θα απολεστούν θα έχει σοβαρές συνέπειες.

Να συντηρεί καθημερινά το όπλο που του το έχει εμπιστευθεί η Πατρίδα και να μην το φθείρει γιατί με αυτό θα εκπαιδευτούν κι άλλοι νεοσύλλεκτοι μετά από αυτόν. Να τηρεί το απόρρητο των εγγράφων και των πληροφοριών και να μην εμπιστεύεται ούτε το πιο ασήμαντο στρατιωτικό μυστικό σε άτομα ξένα προς την Υπηρεσία.