ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Κριτήρια-Διαδικασία Τοποθετήσεων-Μεταθέσεων

Για να δείτε τα κριτήρια και τη διαδικασία τοποθετήσεων – μεταθέσεων επισκεφθείτε τη σελίδα της Διεύθυνσης Οπλιτών Θητείας (πατήστε εδώ).