ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Μετάβαση στο Λόχο ή το Θάλαμο

Μετά τις διαδικασίες στα συνεργεία υποδοχής, υγειονομικής εξέτασης και ένδυσης, ο νεοσύλλεκτος οδηγείται στο Λόχο που θα ανήκει και στο θάλαμο που θα διαμένει.

Εκεί παραδίνει τα χαρτιά του και αφού τακτοποιηθεί από πλευράς διαδικασιών γίνεται μία πρώτη ενημέρωση για την καινούρια ζωή στο ΣΥΠΟ. Επίσης, θα του καθοριστεί η Διμοιρία και η Ομάδα που θα ανήκει. Για τυχόν απορίες δίνουμε τις παρακάτω πληροφορίες:

  • Μία Ομάδα απαρτίζεται από 8 έως 12 στρατιώτες. Ομαδάρχης ορίζεται κληρωτός Υπαξιωματικός.
  • Τρεις Ομάδες αποτελούν μία Διμοιρία. Διμοιρίτης είναι μόνιμος Υπαξιωματικός, Δόκιμος Έφεδρος Αξιωματικός (ΔΕΑ), Ανθυπολοχαγός ή Υπολοχαγός.
  • Τρεις Διμοιρίες αποτελούν το Λόχο. Διοικητής Λόχου είναι κατά κανόνα Λοχαγός ή Υπολοχαγός.
  • Σε κάθε θάλαμο, ανάλογα με τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις του ΚΕΝ διαμένουν από 30 έως 50 στρατιώτες. Τα κρεβάτια στο θάλαμο είναι κυρίως τοποθετημένα ανά δύο (2) το ένα πάνω στο άλλο.