ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Ορκωμοσία

Στρατιωτικός Όρκος – Ορκωμοσία

Η ορκωμοσία των Ν/Σ οπλιτών, διεξάγεται στα ΚΕΝ την Παρασκευή της 4ης εβδομάδας εκπαίδευσης.

Αμέσως μετά την ορκωμοσία, χορηγείται υποχρεωτικά σε όλους τους Ν/Σ οπλίτες τιμητική άδεια διάρκειας τεσσάρων (4) ημερών, με επιστροφή αυτών το πρωί (07:30 Ω) της Τετάρτης της επόμενης εβδομάδας (5ης εβδομάδας εκπαίδευσης). Στη συνέχεια, μέχρι το τέλος της 5ης εβδομάδας εκπαίδευσης και ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των μέσων μεταφοράς, πραγματοποιούνται οι μετακινήσεις των οπλιτών από τα ΚΕΝ προς τα ΕΚΕ και τις Μονάδες, για τη συνέχιση της εκπαίδευσής τους στις ειδικότητες και τα ΣΠΕΝ αντίστοιχα.