ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Περί Ενδυμασίας

Απαγορεύσεις και Περιορισμοί

Οι κληρωτοί κατά τη διάρκεια της θητείας τους αναστέλλουν την πολιτική και συνδικαλιστική τους δραστηριότητα.

Στολή

Το κανονικό της στολής συμβάλλει στο γόητρο του Στρατού και της Μονάδας.

Πολιτική Ενδυμασία

1. Οι στρατιώτες μπορούν να φορούν πολιτική ενδυμασία κατά την έξοδό τους από το στρατόπεδο και κατά τις άδειές τους.

2. Η πολιτική ενδυμασία πρέπει να είναι καθαρή, σιδερωμένη και κόσμια.