ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Ενημέρωση υποψήφιων Οπλιτών για ενδεχόμενη αξιοποίηση στη ΣΠΗΥ

Ενημέρωση υποψήφιων Οπλιτών για ενδεχόμενη αξιοποίηση στη ΣΠΗΥ

Στη Σχολή Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) λειτουργεί από το 2019 Studio παραγωγής ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, στο οποίο παράγονται βίντεοδιαλέξεις (Video Tutorials) για την εκπαίδευση με τη μορφή e-learning του προσωπικού του ΣΞ.

Εφόσον έχετε προχωρημένες γνώσεις που άπτονται της επεξεργασίας φωτογραφίας ή της επεξεργασίας βίντεο, μπορείτε να αξιοποιηθείτε κατά τη διάρκεια της θητεία σας στο ανωτέρω τμήμα.

Εφόσον ενδιαφέρεστε να αξιοποιηθείτε, κατεβάστε, συμπληρώστε και αποστείλτε τα παρακάτω δικαιολογητικά, καθώς και τους τίτλους σπουδών σας, στο e-mail «sphystudio@army.gr».