ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Γραφείο Στήριξης Οπλιτών

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΠΛΙΤΩΝ

Στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 20, Νόμου 4361/2016, από 17 Φεβρουαρίου 2016 ξεκίνησε τη λειτουργία του το Γραφείο Στήριξης Οπλιτών του ΓΕΣ.

Η επικοινωνία είναι εφικτή στα τηλέφωνα 210 6555679 και 210 6555680, στο FAX 210 6552205 και στο e-mail gso@army.gr καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου.

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το Γραφείο Στήριξης Οπλιτών συστάθηκε με σκοπό τη στήριξη των Οπλιτών θητείας, ιδιαίτερα κατά την πρώτη φάση κατάταξής τους στις Ένοπλες Δυνάμεις και ασκεί, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα έργα:

  1. Παροχή συναισθηματικής / ψυχολογικής στήριξης μέσα από τηλεφωνική γραμμή επικοινωνίας.
  2. Καταγραφή και αξιολόγηση τηλεφωνικών ή εγγράφων καταγγελιών-παραπόνων οπλιτών.

Η λειτουργία του Γραφείου Στήριξης Οπλιτών του ΓΕΣ δεν τροποποιεί, καταργεί ή με οποιονδήποτε τρόπο επηρεάζει τις διαδικασίες ιεραρχικής προώθησης αναφορών και παραπόνων και του χειρισμού τους κατά τις κείμενες διαδικασίες.

Η Διακλαδική Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης, όπως και οι Ομάδες Ψυχοκοινωνικής Μέριμνας (ΟΨΜ) διατηρούν την επικαιρότητά τους και συνεχίζουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, όπως μέχρι τώρα.