Πρόσκληση για Στράτευση

Η αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία αποστέλλει το Σημείωμα Κατάταξης στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής που έχει δηλώσει ως τόπο διαμονής ο στρατεύσιμος (κατά τη διαδικασία κατάθεσης Δελτίου Απογραφής,χορήγησης αναβολής ή κατά τη διακοπή της) προκειμένου να του επιδοθεί. Επιπλέον, υφίσταται η δυνατότητα ηλεκτρονικής εκτύπωσης του Σημειώματος κατάταξης με χρήση κωδικών taxisnet από τον ίδιο το στρατεύσιμο στον ιστότοπο του Νομικού Σώματος (www.stratologia.gr). Σε Σημείωμα Κατάταξης αναγράφεται η επιλογή του, η ένδειξη ΥΕΑ - ΟΠΛ, η ημερομηνία που πρέπει να παρουσιαστεί, σε ποιό Σημείο Υποδοχής Οπλιτών (ΣΥΠΟ). Η μη κατάταξη επιφέρει διοικητικές και ποινικές συνέπειες. Αναλυτικές οδηγίες αναγράφονται στην πίσω όψη του Σημειώματος Κατάταξης, τις οποίες ο στρατεύσιμος οφείλει να διαβάσει προσεχτικά.