Πρόσκληση για Στράτευση

Η αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία αποστέλλει το σημείωμα κατάταξης στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής που έχει δηλώσει ως τόπο διαμονής ο στρατεύσιμος (κατά τη διαδικασία κατάθεσης Δελτίου Απογραφής, χορήγησης αναβολής ή κατά τη διακοπή της αναβολής) προκειμένου να του επιδοθεί. Σε αυτό αναγράφεται η επιλογή του, η ένδειξη ΥΕΑ - ΟΠΛ, η ημερομηνία που πρέπει να παρουσιαστεί, σε ποιό Σημείο Υποδοχής Οπλιτών (ΣΥΠΟ). Η μη κατάταξη επιφέρει διοικητικές και ποινικές συνέπειες. Αναλυτικές οδηγίες αναγράφονται στην πίσω όψη του Σημειώματος Κατάταξης τις οποίες ο στρατεύσιμος οφείλει να διαβάσει προσεχτικά.