Ελληνική Δύναμη Κύπρου (ΕΛΔΥΚ)

Αγαπητέ νεοσύλλεκτε,

Σκοπός  αυτού  του άρθρου είναι να ενημερωθείς σχετικά με τη δυνατότητα, που σου παρέχει η υπηρεσία, να υπηρετήσεις τη θητεία σου στην Κύπρο, ως μέλος της Ελληνικής Δύναμης Κύπρου. Η υπηρεσία στην Κύπρο είναι κατ’ αρχήν εθελοντική και δύναται να δηλώσει τη συμμετοχή του οποιοσδήποτε κληρωτός οπλίτης, αρκεί να έχει τις παρακάτω προϋποθέσεις:
  • Να είναι πλήρους θητείας.
  • Να έχει σωματική ικανότητα Ι1-I2.
  • Να μην έχει μόνιμη διαμονή στον Έβρο ή σε νησί του Ανατολικού Αιγαίου.
Η θητεία στην Κύπρο διαρκεί όσο και στον υπόλοιπο Ελλαδικό χώρο. Η Διοίκηση της ΕΛΔΥΚ θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια, να είναι συμπαραστάτης και αρωγός στο δύσκολο αλλά ευαίσθητο έργο, το οποίο θα εκτελείς κατά την παραμονή σου στην Κύπρο